Ticaret Sicili Belge ve Dilekçe Örnekleri

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ VE EVRAKLARI
1. İflas Konkordato Belgesi Ticaret Sicili İçin
2. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Dilekçesi
3. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi – (TC Uyruklu Firmalar için)
4. Tapu Yetki Belgesi Dilekçesi / Tapu Tablo Örneği – (Yabancı Sermayeli Şirketler için)
5. Yetki ve Ortaklık Teyit Belgesi Dilekçesi
6. İş deneyimi – Mezuniyet – İş Denetleme Belgesi
7. 111. Madde Belgesi

  • Not: Müdürlüğümüzden başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğüne Merkez nakli yapacak olan ve MERSİS başvurusunu Müdürlüğümüze yaptırmak isteyen firmaların 111.Madde Belgesi dilekçesi ekinde 1 adet noter tasdikli merkez nakli kararı getirmeleri gerekmektedir.

8. 120. Madde Belgesi

Bir cevap yazın