MTSO Ortak Meslek Komite Toplantısında İş Dünyası ve Yerel Yönetim Sinerjisi

HABERLER

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın her yıl yaptığı olağan ortak meslek komitesi toplantısı yapıldı. Mersin’in daha çok ekonomik ve ekonomiyi etkileyen sorun ve çözümlerinin masaya yatırıldığı toplantıya MTSO’nun sektörleri temsil eden 35 meslek komitesi ve bu komitelere seçimle gelen 197 komite üyesi katılım gösterdi. 

 

Bu yıl ortak meslek komitesinin konuk konuşmacısı Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ oldu. Açılış konuşmasını MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT’un yaptığı toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’ın konuşmasının ve ekonomiyi ilgilendiren projelerini MTSO Komite Üyeleri ile paylaşmasının ardından MTSO Komite Üyeleri soru-cevaplarla Burhanettin KOCAMAZ’dan kentin ulaşımından yatırım alanlarına, imar planlarından kentsel dönüşümüne, kentin tanıtımından sektörlerin detay sorunlarına kadar birçok konu ile ilgili bilgiler aldılar. Toplantı sonunda Komite Üyelerinin çalışmaları sonucu hazırlanan rapor ve sorulan soruların tamamı Belediye Başkanına sunuldu.

MTSO Ortak Meslek Komitesi toplantısı 16 Haziran Pazartesi MTSO Konferans salonunda gerçekleştirildi. Tüm sektörleri temsil eden 35 komitenin ve bu komitelerde çalışan 197 komite üyesinin katılım gösterdiği toplantıda temel konu iş dünyasının yerel yönetimden beklentileri oldu. Toplantının konuğu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ komite üyelerinin sorularını tek tek cevaplamaya çalıştı.

Mersin ekonomisinin gelişmesinde yıllardır eksik bir halka olan Mersin iş dünyası ve yerel yönetimler ilişkisi anlamında ciddi bir sinerji ve olumlu bir iş birliği sinyallerinin verildiği toplantıda açılış konuşmasını yapan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT, Meslek Komitelerinin Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın omurgası olduğunu ve Mersin ekonomisi ile ilgili sorunların ve projelerin ilk konuşulduğu yerlerin buralar olduğunu ifade etti. Başkan AŞUT konuşmasında Mersin’in geleceğine dair en belirleyici rolü oynayacak olan, icra gücü ve yetkisi ile Mersin’in lokomotifi olmasını bekledikleri Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve yetkilileri ile birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu yakın ilişkinin Mersin ekonomisi adına umutlarını arttırdığını söyleyen AŞUT konuşmasında şöyle devam etti: “Biz bunun işaretlerini, Burhanettin Bey daha göreve geleli bir hafta olmuşken, Mersin’in ekonomik durum değerlendirmesini yapmak için bizi anında kabul etmesinden almıştık .O gün Yönetim Kurulu ile bizi kabulünde yaptığımız toplantıda, “Mersin’in iş ve aşı benim meselemdir, Mersin ekonomisi benin meselemdir” demesi ve bunu her ortamda dile getirmesi, Mersin ekonomisinde bir dönüm noktasıdır.”

BAŞKAN AŞUT: “Mersin büyük, sorunları da büyük”
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT açılış konuşmasında Mersin’in sorunlarının Mersin büyüdükçe daha da büyüdüğünü ve gerek Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak, gerekse Mersin dinamiklerini, merkezi hükümeti ve ilgili Bakanlıları harekete geçirerek Mersin’in ekonomisinden sağlığına; eğitiminden sosyal yaşamına; kültür ve sanat hayatından alt yapısına kadar birçok konuda Oda olarak destek vermeye çalıştıklarını, projeler ürettiklerini söyledi. MTSO’nun bir STK olarak icra kurumu olmadığını, yasal yetki ve bütçelerinin de kentin tüm sorunları çözmeye izin vermediği ifade etti. Bahsedilen hizmetlerin aslında yerel yönetimlerin görevi olduğunu ama Mersin’in yerel yönetimlerinin bu güne kadar ne yazık ki sadece alt yapı ile ilgilendiğini, kentin istihdamının, yatırımlarının, iş ve aşının derdi ile ilgilenmediklerini söyledi.

Mersin’in planlamalarda eksiği var
Mersin’in planlamaya yönelik ciddi eksiklerinin olduğunu ifade eden Başkan AŞUT, 1/100 binlik ve 1/beş binlik çevre düzeni ve nazım imar planlarının bölgenin sürekli ve dengeli kalkınmasına izin verecek şekilde yapılmasının hayati bir konu olduğunu söyledi. 1/100 binlik plan anlamında, ekonomik kararların ekoloji ile uyumu; doğal kaynakların rasyonel kullanımı ve buna uygun bir tarım turizm, lojistik ve sanayi stratejileri oluşturmanın bu planlamaya bağlı olduğunun altını çizen MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT, alternatif turizm stratejilerimizden tarımda yüksek teknolojiyi sağlayacak olan tarım teknoparkına, organize tarım bölgesinden Seka limanının ekonomiye bir ticaret limanı olarak kazandırılmasına, yeni konteyner limanından bu limanın otoyol ve demir yolu bağlantılarına, eğitim kampüslerinden sağlığa kadar birçok yatırım ve gelişme konusunun bu planlara işlenmesinin Mersin için hayati konular olduğunu söyledi. Başkan AŞUT konuşmasında, 1/5 binlik plan anlamında Mersin lojistik merkezinin, üçüncü ve dördüncü Organize sanayi bölgelerinin, Organize sanayi bölgelerinin otoban bağlantılarının, kent içi lojistik sorununun çözümü olan Nakliyeciler sitesinin kent dışına taşınmasının ve uygun bir noktanın tespitinin, ikamet alanları içinde kalan Mezitli küçük sanayi sitesinin daha uygun bir noktaya taşınmasının, Toroslar’a yeni bir sanayi sitesinin, havaalanına yakın bir uluslararası bir fuar merkezinin ve Mersin’in ihtiyacı olan kent meydanlarının 1/5 binlik planlara işlenmesinin Mersin’in her anlamda önünü açacak hususlar olduğunu vurguladı. Başkan AŞUT, bu planlarda eksiklerin tespiti ve tamamlanmasının gelecekte Mersin’in ekonomik ve sosyo-ekonomik yapısına olağanüstü katkı yapacağını söyledi. Yılların ihmalinin bir günde düzelmeyeceğini bildiklerini söyleyen Başkan AŞUT, daha önemli olan şeyin gösterilecek olan kararlılığın ve bu güvenin yaratılması olduğunu söylerken tabandan gelen güven varsa çözülmeyecek sorun olmadığının altını çizdi.

Kent ve çevre gelişimine yönelik sorunlar çözüm bekliyor
MTSO Ortak Meslek Komitesinde konuşan MTSO Yönetim Kurlu Başkanı Şerafettin AŞUT, teoride kalan projelerin artık hayat geçmesi gerektiğini söyledi. Başkan AŞUT konuşmasında çevre gelişimi ile ilgili şu konulara değindi: “Daha temiz bir Mersin için modern katı atık tesisleri, modern Mersin’i ortaya çıkartacak bir kentsel dönüşüm, kent içindeki oto galerilerinin taşınabileceği alanlar planlanması, sağlımız için daha çok yeşil alan, dere kenarlarının birer rekreasyon alanına dönüştürülmesi, işte bu kent-çevre ilişkisinin bazılarıdır. Kıyı kenar çizgisi iş dünyası olarak bizimde önem verdiğimiz ve rant adına talan edilmesine karşı olduğumuz bir konudur. Neye rağmen olursa olsun üretmek, hele hele doğaya, çevreye zarar veren bir üretim tamamen karşı olduğumuz bir konu. Ancak, 70’li yıllarda yapılan, kent ve ülke ekonomisinin omurgalarından olan Soda Sanayi kuruluşunun bugün yenilenen bir tespit ile atıl duruma getirilmesi de büyük bir ekonomik kayıp olacaktır. Hele hele Mersin’in enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan bu tesisin kıyı kenar çizgisi gerekçe gösterilerek ortadan kaldırılması, Mersin ekonomisi adına telafi edilemez bir konudur. Aynı şekilde, Mersin serbest bölgesinin karşı karşıya kaldığı kıyı–kenar çizgisi sorununun çözümü Mersin ekonomisi adına önemli konulardır.

Ulaşım sorunu Mersin’in sürdürülebilir kalkınmasına engeldir
MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’ı konuk ettikleri MTSO Ortak Meslek Komitesi toplantısında Mersin ilinin yılların ihmali sonucu yanlış yapılaşmış olduğunu ve ulaşım alt yapı sorununun ise bu yanlışlığı daha da derinleştirdiğini vurguladı. Sürdürülebilir kentleşme ve sürdürülebilir bir ekonomik gelişme için kentsel ulaşımın çok önemli olduğunu altını çizen Başkan AŞUT, Mersin’in doğu bölgesi girişinin artık müzminleşmiş bir konu olduğunu ve girişin virane görüntüsünün kendileri için bir utanç olduğunu söyledi. Başkan AŞUT konuşmasında; “D-400 Mersin-Adana yolu alt ve üst geçitlerle, yan servis yolları beklemektedir. Özellikle OSB, D-400 ve Otoban bağlantıları acil bir konudur. Bu bağlantıların olmamasının oluşturduğu trafik karmaşasının yanı sıra, oluşturduğu ekonomik kayıp çok büyüktür. Kent içindeki sinyalizasyonun revize edilmesi, gereksiz olanların tespiti ve daha verimli çalışması temin edilmelidir. Toplu taşımaya daha çok önem verilmeli, hafif raylı sistem hayata geçmelidir” dedi.

Modern altyapı yoksa taşımacılıkta katma değer yaratamayız
Mersin lojistik merkezinin hayata geçirilmesinin Mersin’in sektörde katma değer yaratması adına çok önemli olduğunu söyleyen Başkan AŞUT, tır ve kamyon garajlarının ve kantar hizmetlerinin daha uygun ve verimli noktalara taşınmasının ve nakliyeciler sitesi için daha uygun bir belirlenmesinin, taşımacılık ve lojistikte sektörünü para kazanır hale getireceğini söyledi. Değişen Büyükşehir Belediye yasasının Ulaştırma Koordinasyon Merkezi- UKOME’ye oldukça geniş yetkiler verdiğini söyleyen Başkan AŞUT, taşımacılıkla ilgili belgelerin düzenlenmesinden tutun hizmet veren servis araçlarının sayısı ve şekline kadar birçok konuda karar alabilen UKOME’de iş dünyası için son derece önemli kararların alındığını ve UKOME toplantılarına iş dünyasından da bir temsilcinin katılmasının sağlanması konusunda Büyükşehir Belediye Başkanından destek istedi.

Turizmde kurvaziyer yükseliyor; kent merkezi iyi planlanmalı
Turizmin Mersin’in diğer hedef sektörlerinden birisi olduğu söyleyen Başkan AŞUT, son zamanlarda başarılı çalışmalar sonunda Mersin’in kurvaziyer turizmde ciddi yol aldığını ve kurvaziyer yolcusunun kenti gezen ve kent içinde para harcayan yolcu olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Kent içinde cazibe merkezleri yaratılmasının gerektiğini söyleyen Başkan AŞUT, kent içi restorasyona önem verilmesi gerektiğini, Atatürk Caddesi başta olmak üzere kent merkezi gece-gündüz yaşayan bir yer olması gerektiğini, kentin sembol mekanlarının yeniden düzenlenmesinin elzem olduğunu ifade etti. Başkan AŞUT konuşmasında; “Balıkçı barınağının önündeki mendirek kurvaziyer iskelesi yapılırsa, Çamlıbel de bir değer olarak yeniden kazanılabilir diye düşünüyoruz. Kentin uluslararası sembolü ve tanınırlığı olan Kızkalesi’ne yönelik bir planlama yapılmalıdır. Ören yerlerinin bakımı, onarımı, tabelalarının düzenlenmesi turistler için çok önemlidir. Doğa, inanç ve Agro turizm potansiyeli harekete geçirilmelidir. Kentin ciddi bir kent müzesi ihtiyacı vardır. Turizm mastır planı ise yeniden güncellenmelidir. İlan edilen turizm alanlarının imar planlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak, onaylanmak üzere Bakanlığa iletilmesi sorunun çözümünde önemli rol oynayacaktır. Kent içinde tabela kirliliği ortadan kaldırılırken, tabela vergileri makul ve adil bir düzeye getirilmelidir” diye konuştu.

“Tarım-Gıda” ulusal güvenlik konusudur;
İş dünyası ve yerel yönetim iş birliği şarttır.
Artık geleneksel yöntemlerle ve sistemlerle değil, ancak katma değer yaratan gelişmiş ve yüksek teknolojili sistemlerle tarımı geliştirebileceklerini ifade eden Başkan AŞUT, Tarım-Gıda teknoparkının kurulmasının gıdanın ulusal güvenlik meselesi haline geldiği bir dünyada hayati bir konu olduğunu ve bu konuda yerel yönetimden destek beklediklerini söyledi. Başkan AŞUT tarım ile ilgili konuda şunları kaydetti; “Tarımda yenilikçi olmadan katma değer yaratamayız. TARIMDA YENİLİKÇİLİK MERKEZİ bu anlamda yeni bir vizyon ortaya koyacak bir projedir. Bu sayede yeni sektörler kazanılabilir, ekonomik çeşitliliğimiz arttırılabilir; ki süs bitkileri projemiz bunun bir parçası ve sonucudur. Tarım ihtisas organize sanayi bölgesi daha önce bahsettiğimiz gibi Mersin’i tarımda küresel bir güç haline getirecek bir konudur.”

Sanayi Mersin’in yükselen değeridir.
Üretmeden toplumsal refahı sağlamanın mümkün olmadığını söyleyen Başkan AŞUT, ‘genç bir nüfusunuz varsa üretmek zorundasınız’ ifadesinde bulundu. Sanayi ile ilgili konuşmasında Başkan AŞUT, “Mersin’in ekonomik gelişmesini desteklemek amacıyla mevcut birinci ve ikinci organize sanayi bölgeleri çevresinde, yeni müteşebbis heyeti ile yeni organize sanayi bölgeleri planlayarak yatırımcılara sunulması gerekmektedir. Kent içinde kalan küçük sanayi siteleri, yine kent içinde kalan dağınık imalat firmaları, hem üretim koşullarının iyileştirilmesi hem de rekabetçiliklerinin arttırılması için kent merkezi dışına çıkarılmalıdır. Şehir her sabah batıdan doğuya, her akşam doğudan batıya taşınmaktadır. Bu durum hem trafik hem de ekonomik anlamda sorun teşkil etmektedir. Kentin kuzey ve batı kesiminde planlanacak yeni sektörel sanayi siteleri ve sektörel ticaret merkezleri bu sorun için önemli bir çözüm noktası olacaktır. Mevcut ticaret merkezleri ve sanayi sitelerinde sektörel kümelenme mantığı oluşturularak ekonominin ve sektörlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Kalkınmayı il bütününe yaymak için Mut, Erdemli ve Silifke bölgelerinde ihtisas organize sanayi alanları oluşturulmalıdır” dedi.

Tanıtım, çağımızın vazgeçilmezidir
Mersin’i marka kent yapma stratejilerinin oluşturulması gerektiğinin altını çizen Başkan AŞUT, bu anlamda profesyonel bir ekip kurulmasının bir başlangıç olabileceğini ifade etti. Kentin ulusal ve uluslararası tanıtımının Mersin adına yapılan tüm çalışmaların imajı olacağını söyleyen AŞUT, festivaller, fuarlar, broşürler, web sayfaları, hediyeli eşya çalışmaları vb. şeylerin bunların sadece bir kaçı olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT, katılımları için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a teşekkür ederken, tüm bu çalışmaların MTSO Meslek Komiteleri üyeleri tarafından titizlikle yapıldığını ve tüm bunların bir rapor haline getirildiğini ifade etti. Yerel seçimlerden önce MTSO Komitelerinin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Mersin Başkanından ne bekliyor?” başlıklı bir arama konferansı düzenlendiğini, bu konferansta bilimsel yöntemler kullanılarak ve Mersin’in tüm dinamikleri bir araya getirilerek “sorun ve çözümler” raporu hazırlandığını söyleyen Başkan AŞUT, bu raporu yerel seçimler öncesinde daha aday adayı iken sayın KOCAMAZ ile paylaştıklarını söyledi. Aynı bu rapor gibi, bu raporun ve özellikle meslek komitesi üyelerinin soru ve önerilerinin de yerel yönetimin yeni yol haritasına büyük katkı sunacağını ve Mersin iş dünyası ile yerel yönetimler arasındaki yıllardır özlene o sinerjinin ve iş birliğinin temellerini atacağına gönülden inandığını söyledi.

KOCAMAZ: “AMACIMIZ HİZMET ETMEK”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği “MTSO Ortak Meslek Komiteleri Toplantısına” katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ise yaptığı konuşmanın ardından meslek komiteleri üyelerinin sorularını cevapladı. Burhanettin KOCAMAZ toplantıda yaptığı konuşmada MTSO Komite Üyeleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Başkan KOCAMAZ konuşmasında MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin AŞUT’un açılış konuşmasında çok çeşitli konulara vurgu yaptığını kendi konuşmasında mümkün olduğunca bu konulara değineceğini ifade etti.

Kocamaz: “ Hizmet her bir vatandaşa gidecek”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ toplantıda yaptığı konuşmada Mersin’in en çok göç alan illerden biri olduğunu ve bundan dolayı çarpık yapılaşma ve altyapının kentin en büyük sorunlarından olduğunu ifade etti. Bunların çözülmez sorunlar olmadığı ancak bu anlamda alınacak kararlara herkesin destek olmasını ve önemli olan şeyin Mersin için, Mersinliler için hayırlı olana karar verilmesi olduğunun altını çizdi. Mersinlilik ortak paydasının altını çizen Başkan KOCAMAZ kentte yaşayanların tek bir kalıba sokulması mümkün olmadığı gibi kendilerinin de böyle bir amacı olmadığının, kenti kucakladıklarını ve önemli olanın hizmetin her bir vatandaşa etki bir şeklide götürülmesi olduğunu söyledi.

Konuşmasında turizme de değinen Başkan KOCAMAZ şu an için Antalya ile kıyaslanabilecek bir konumda olmadıklarını ama aslında turizm için yatırım anlamında bolca yerlerinin olduğunu fakat yeterince değerlendiremediklerini vurguladı. Başkan KOCAMAZ, yerel yönetim olarak bu potansiyel turizm alanlarının yatırımcılara açılması için her desteği vereceklerini ifade etti.

“Mersin’in eksiği iş birliği ve dayanışmadır”
Mersin ekonomisinin aslında güçlü bir ekonomi olduğunu ve potansiyellerinin ise daha güçlü olduğunun altını çizen Başkan KOCAMAZ, Mersin Limanı ve Serbest Bölge gibi imkanlarını şehrin gelişimine yeterli katkı sağlayacak şekilde değerlendiremediklerini söyledi. Sanayi ,tarım, lojistik, ticaret ve turizmde de aynı sıkıntıların olduğunu ifade eden Başkan KOCAMAZ bu sektörlerde katma değer yaratacak olan her alt yapı hizmetinin verilmesinde iş dünyasının yanında olacaklarını ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ konuşmasında: “Bu sıkıntıları yıllardır dile getiriyoruz. Bu sorunların çözümü için hep beraber hareket etmeliyiz. Mersin’in eksiği iş birliği ve dayanışmadır. Öncelik sırasına göre Belediye sınırlarına giren sorunların çözümü için çalışmalara başladık. Henüz bu büyükşehir yasası ile ilgili yönetmelik ortada yok. Bir çok sorunu el yordamı ya da tecrübe ile halletmekteyiz. Büyükşehir yasasını beklersek kaybedilen zamanı telafi edemeyiz. Diğer büyükşehirlerden farklı olarak sorunları yerinde tespit edip yerinde çözmeye çalışıyoruz. Büyükşehir’e yeni dahil olan ilçeler için Anamur, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla gibi bölgeler için organizasyon koordinasyon daire başkanlıkları oluşturduk. Aksi takdirde, her gün bu ilçelere gitmemiz mümkün değil” dedi.

“Mersin’in en temel sorunu işsizliktir”
Mersin’in en temel sorununun işsizlik olduğunu vurgulayan Başkan KOCAMAZ Mersin’de işsizliğin özellikle kış mevsiminde yüzde 29’lara ulaştığını ifade etti. Yazın tarım sezonu olduğunda mevsimlik işçi artışından dolayı çalışma imkanı olduğu için işsizliğin nispeten düştüğünü ama bunun köklü bir çözüm olmadığını söyledi. İşsizliğin diğer bir nedeninin ise vasıflı ve eğitimli eleman eksikliği olduğunun altını çizen KOCAMAZ, sektörlerin vasıflı eleman bulmakta zorlandığını ifade ederken, işsizliğin büyük olması, insanların evine ekmek götürememesinin Mersin’de endişe yarattığını ve bunun toplumsal huzur meselesi haline geldiğini söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin’in iş ve aşının, Mersin’in ekonomisinin artık yerel yönetimin gündeminde olduğunu ifade etti.

“Altyapı ve ulaşım acil müdahale bekliyor
Mersin trafiği belli saatlerde işkenceye dönüşmüş durumda”
MTSO Ortak Meslek Komitesi Toplantısında yaptığı konuşmada Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Mersin’in ikinci önemli sorununun altyapı sorunları olduğunu söyledi. Başkan KOCAMAZ, “Merkezde bile bu sorun var ise ilçelerin durumunu siz düşünün. Diğer belediyelerde başlamış olan arıtma, alt yapı gibi projeler borçları ile birlikte Büyükşehir’e devredildi. Kağıt üzerinde olmasa da, fiili olarak da bu işleri üstlenmiş olacağız” diye konuştu.

Kentin üçüncü önemli sorununun trafik karmaşası olduğunu söyleyen Başkan KOCAMAZ, her gün işe gidiş ve çıkış saatlerinde Mersinlilerin deyim yerindeyse bir işkence yaşadığını ifade ederken, ulaşım ile ilgili mastır planlarını revize ettirdiklerini ve bu konu ile ilgili halkın görüşlerini bir anketle değerlendireceklerini bildirdi. Başkan KOCAMAZ ulaşım ile ilgili: “Önceki ulaşım mastır planı araç sayımı ve anket çalışması yapılmadan 10 ayda bitirilmiş. Oysa Tarsus ulaşım mastır planı 18 ay sürmüştü. Ulaşım mastır planına revize gerektiğini, anket ve araç sayımlarından sonra hayata geçmesi gerektiğini belirledik. Mavi dolmuş ve minibüs karmaşasından kurtulmak lazım. Raylı sistem ulaşımın omurgası olacaktır. Kentin gelişmesi için kimsenin geri adım atmaması lazım. Hizmetin vatandaşa verilmesinden yanayız. Hizmeti kimin verdiği önemli değil. Önemli olan vatandaşın memnuniyetidir” dedi.

“Kurallar herkes içindir”
Başkan KOCAMAZ kent bilgi sistemi kurulması, numaralandırma ve yeni veri temini çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Kaldırımlardaki satıcıların kaldırım işgallerinin büyük sorun yarattığını, diğer işyeri sahiplerinin de iş yerlerinin önlerini kuralsızca işgal ederek yayalara yürüme alanı bırakmadıklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Seyyar satıcılar için semt pazarlarında yerler ayarlamanın veya pazar günlerini hafta birkaç güne çıkartmanın sorunu çözeceğini vurguladı. Amaçlarının kimsenin ekmeğine engel olmak olmadığının altını çizen Başkan KOCAMAZ, aksine bu kişilerle oturup konuştuklarını, onlara daha düzgün alternatifler sunduklarını belirtti. Kuralsız bir kent olamayacağının altını çizen Başkan KOCAMAZ, “Kurallar herkes içindir” dedi.

“Bir yanda işsizlik var ama yatırımcıya arsa yok”
Başkan KOCAMAZ konuşmasında: “Çevre düzeni planını hızlandırmak istiyoruz. Çevre ve şehircilik bakanlığı yeni bir genelge ile bu işlere son noktayı kendisinin koyacağı yönünde karar aldı. Detaylandırma nasıl olacak, nasıl bir yol izlenecek bununla ilgili açıklamayı yapacağız. Lojistik merkez ve organize sanayiler ile ilgili sıkıntı var. Bir yanda işsizlik problemi var öteki yanda yatırım yapacak kişilere yer tahsis edecek alanınız yok. Bunun mutlaka çözüme kavuşturulması lazım. Bununla ilgili 1/100 binlik planda bir çizik bile yok. Kimse bir öngörü ile bir yer işaretlememiş. Önerdiğimiz yerler vardı ancak bir gelişme yok. Bakanlığa burada yanlışlık olduğunu ifade ettik. Bakanlık “siz toprak kurulu ile problemleri çözdüğünüzde biz projenize sıcak bakarız” diyor. Bürokrasi ile işler yavaşlıyor” ifadesinde bulundu.

“Hem çöpü toplayacağız, hem de enerji üreteceğiz”
Mersin’in ve Mersin öncülüğünde Çukurova’nın Türkiye’nin yeni ekonomi bölgesi olacak bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Başkan KOCAMAZ bu konuda üzerimize düşeni hep birlikte yapmamız gerektiğini söyledi. Başkan KOCAMAZ, “Havaalanına yakın fuar alanı projesi var. Tarsus’ta 380 dönüm yer ayırdık, 264 dönümünü istimlak ettik. Eğer iyi bir planlama yapılabilirse, hatta Adana ile Çukurova’nın bütünü değerlendirecek olursak orası da bu işlerde kullanılabilir. Mersinin katı atık ile ilgili düzenli bir depolama tesisi yok. Mersin merkezde acil olarak aktarma istasyonu kurmamız lazım. Sıkıştırmalı araçların tek tek oraya kadar gitmesi D-400’de trafik sıkıntısı yaratıyor. Ayrıca yazın bu araçlardan akan su hem kirlilik yaratıyor hem de zaman zaman kazalara sebebiyet verebiliyor. Bir tane Akdeniz’e, bir tane Toroslar’a, bir tane de Yenişehir’e -ki bu Mezitli ile birleştirilebilir- aktarma istasyonu yapmamız lazım. Yeni yasaya göre Büyükşehir çöpleri o aktarma istasyonlarından teslim alacak. Çöpten enerjiyi nasıl oluşturabiliriz konusunda çalışıyoruz. Hem çöp miktarını azaltıp hem de ekonomik değerini arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

“Kentsel dönüşüm rant için değil, modern bir kent oluşturmak için yapılacak”
Başkan KOCAMAZ kentsel dönüşümün hangi bölgelerde yapılması gerektiğinin ortada olduğunu ve bu bölgelerde kentsel dönüşümü hayata geçirirken belediyeye rant sağlamak amacında olmadıklarını, önemli olan şeyin modern bir kent oluşturmak olduğunu söyledi. Hangi bölgede uygulanması gerekiyorsa o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza o rantlar dağıtıldığı zaman çözüm daha kolay olacaktır diyen Başkan KOCAMAZ, bugüne kadar bu sorunun çözülememesinin sebebinin TOKİ’nin rantı kendisine bırakma istediği olduğunu ifade etti.

Başkan KOCAMAZ, “Toroslar bölgesinde bir galericiler sitesi yapıldı. Galericilerin bir kısmı buna da tepkili. Onların da savunduğu konu; bütün otomotiv ana bayilerinin Mezitli ve Yenişehir bölgesinde olduğudur. Ana bayiler yeni aracı verirken zaten eski aracı alıyor ikinci el satışını orda yapıyorlar. Bu noktada galericilik işini onlar yapıyorlar. Galericiler sitesine gitmek istemeyen esnafımız oradan daha da uzaklaşırsak bizim için daha da sıkıntı olacak diyor. Elbette bir tarafı yaparken bir tarafı yıkmamak lazım. Bizim amacımız esnafımızın daha çok para kazanması, ticaretini daha kaliteli yapmasıdır. Onlarla yine oturup görüşülerek binaların değerlendirilmesi lazım. Bu konuda Valiliğin, UKOME’nin, Belediyenin aldığı bir karar var. Bu kararı baypas etme şansımız yok. Kent adına herkes kurallar ve yasalara uyacak ama bunu tekrar tartışarak çözüme kavuşturabiliriz. Mersin hepimizin” dedi.

“Çevre konusunda taviz veremeyiz”
Başkan Kocamaz Mersin’de çevre kirliliği yaratan tesisler olduğunu ve regülasyon çalışmalarının mutlaka olması gerektiğini söyledi. Soda Sanayi, Kromsan, Organize sanayideki Oxviyt ve Toros Gübre’nin çevre kirliliği yaratan tesisler olduklarını vurguladı. Başkan KOCAMAZ konuşmasında, “Firma sahipleriyle görüşmelerimizde çevreye duyarlı bir yerel yönetim olduğumuzu ve buna taviz vermeyeceğimizi ilettik. Yıllardır Sodanın ve Kromsan’ın atıklarını Tarsus’ta bir yere döküyorlar. Yeni çöp alanları oluşturmak istiyorlar. Bu mantaliteyle buna karşı olduğumuzu dile getirdik. Çevreye verilen rahatsızlığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Yoksa ülke ekonomisine katkı sağlayan hiçbir tesisin karşısında olmayız. Ama çevre mi ekonomi mi derseniz çevre deriz. Çünkü ekonomi, para her zaman kazanılır ama çevre tekrar gelmez. Soda sanayinin buharı var. Bu buharlar maalesef büyük paralar harcanarak tekrar soğutulup tekrar kullanıyor. O sular zayi edilmeden tekrar devri daim yapılıyor. Yanındaki bölgelerde seralarda bu sıcak suyun kullanılmasına dair bir proje çıkarmamız lazım. Gerekirse o projenin hayata geçmesi için de bu tür faaliyette bulunan firmalara bu işi yüklememiz lazım” dedi.

“Çamlıbel’in canlanması lazım”
Başkan Kocamaz kentsel ulaşım ve Mersin’in girişi ile ilgili konuyu seçim öncesinde de çok konuştuklarını, Karayolları Müdürüyle bu konuyu görüştüğünü ifade etti. Başkan KOCAMAZ, “Karayolları Müdürü burası ile ilgili Ankara’ya Mersinle ilgili topluca çıkarma yapılmasını, lobi oluşturmak gerektiğini, yoksa kendilerinin bütçeleri olmadığını ifade etti. Şehir içinde fazla ışık var şikayeti hep var. Bu projelerle özellikle kavşak noktalarında bazı battı çıktılarla bunun sayısını azaltacağız. Diğer bölgelerde nasıl çözüm üretilir bunları da zamana bırakmamız lazım. Ama pratik olarak trafikle ilgili ekipler bazı yönleri tek yön yaparak bu sıkıntıyı ortadan kaldırma konusunda çalışmalar var. Nakliyeciler sitesi konusu zor bir problem değil. Çünkü kendileri de daha düzgün bir hale getirilmesini talep ediyorlar. Kent içi restorasyonuyla ilgili kent merkezinde fazla bina yok zaten olanların restorasyonun tamamlanıp kamunun kullanımına açılması lazım. Balıkçı barınağındaki mendirek ve yanına kurvaziyer turizmine yönelik bir iskele yapılması düşüncesi var. Orda biz bir yanlış yapmışız. İş kolayken zorlaştırmışız. Oraya bir aquapark yapıp orayı perişan etmişiz. Geçmişte olsa bire çıkacak bu çalışma şimdi ona çıkacak maliyet artacak. Bu konuda Çamlıbel bölgesinin yeniden eski haline dönüşmesi için bu tür projelerin şart olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Tarım Teknoparkı elzem; daire başkanlıklarımızı oluşturduk”
Tarım teknoparkı mutlaka yapılması gerektiğini söyleyen Başkan KOCAMAZ, Büyükşehir’in tarımla ilgili desteğe yönelik yetkileri olduğunu söyledi. Başkan KOCAMAZ konuşmasında: “Bu konuda daire başkanlığı oluşturduk. Çalışmaları sürdürüyor. Belki bu konuda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine yönelik bir enstitü de kurulabilir. Aynı şekilde süs bitkileri konusundaki engelleri de aşıp bu bölgede süs bitkilerine yönelik tarım alanlarının değerlendirilmesi için çalışmalar yapmamız lazım. Çünkü İtalya’da bir sürü meyve bahçeleri sökülerek süs bitkileri üretimine yöneliyor insanlar. Bizim de bunları gözden geçirmemiz lazım. Hatta üreticilerimizi oralara götürmek lazım” dedi.

Ticaret merkezleri, cazibe merkezleri oluşturulması yönünde talepler olduğunu ve bunlarla ilgili öncelikle Mersin merkez sonra ilçeler olmak üzere imarla ilgili yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyleyen Başkan KOCAMAZ şunları söyledi; “Hizmet er yada geç yapılır ama yapılan hizmeti herkese ortak kullandırmak mecburiyetimiz var. Herkesin Mersin ortak paydasında birleşmesi gerekir. İnsanların hepsini bir kalıba sokamazsınız ama hepsini ortak bir noktada birleştirebilirsiniz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız vatandaşımıza eşit hizmet götürmektir. Bunların ortaya çıkması ve özellikle iş dünyamıza daha iyi duyurulmasını sağlayan Mersin Ticaret ve Sanayi Odamıza, değerli MTSO Komite Üyelerine katkıları için teşekkür ederim. MTSO Meslek Komitelerinin değerli üyelerinin fikirleri ve düşüncelerini içeren bu rapor yol haritamızda bize çok yardımcı olacaktır.

Bir cevap yazın