E-FATURA

HABERLER

14.12.2011 tarih,421 numaralı V.U.K Genel tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronikfatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.1 – Tebliğ’de 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yağ lisasnsına sahip olanlar ilebunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibari ile asgari 25 milyon TL.brüt hasılatına sahip olanlar,2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal,inşa veya ithal edenler ilebunlardan 2011 takvimi yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 itibari ile askari 10 milyon TL. brüt satış hasılatına sahip olanlar.3- E-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarında E-faturakullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bir cevap yazın