E-FATURA

HABERLER

 

14.12.2011 tarih,421 numaralı V.U.K Genel tebliği ile aşağıdaki mükellef gruplarına elektronik
 
fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu getirilmiştir.
 
1 – Tebliğ’de 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında yağ lisasnsına sahip olanlar ile
 
bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibari ile asgari 25 milyon TL.
 
brüt hasılatına sahip olanlar,
 
2- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal,inşa veya ithal edenler ile
 
bunlardan 2011 takvimi yılında mal alan mükelleflerden 31.12.2011 itibari ile askari 10 milyon TL. brüt satış 
 
hasılatına sahip olanlar.
 
3- E-fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifalarında E-fatura
 
kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

Bir cevap yazın