Dış Ticarette Yaşanan Gelişmeler

HABERLER

Deloitte organizasyonunda düzenlenen “Dış Ticarette Yaşanan Gelişmeler ve Vergi-Gümrük Mevzuatına Etkileri” Paneli Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Panele, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tayyar Şen, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Remzi Akçin, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahmut Arslan, Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, Esnaf Sanatkarlar ve Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Murat Kahraman, Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy, Mersin Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü İsmail Hakkı Tas ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Deloitte Türkiye Ceo’su Hüseyin Gürer, “Türkiye 80’li yıllarında başına kadar kapalı ekonomi sistemindeydi. Daha sonra ihracatla dış ticarete başladı. Bugün ihracat ve ithalat rakamlarımızın toplamı 400 milyar dolar” dedi.

Dünyada rekabet savaşı yaşandığını söyleyen T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, “Küresel rekabet, ülkeleri her alanda daha fazla maliyet avantajı sağlayacak politika ve enstrümanları hayata geçirmeye zorluyor. Biz, Bakanlık olarak öncelikle vizyonumuzu bu yönde belirledik. Çalışmalarımızı, ülkemizi dünyada ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülkelerden biri haline getirme hedef ve idealiyle sürdürüyoruz. Kolay ve güvenli bir ticaret sisteminin, firmalarımızı uluslararası arenada daha rekabetçi kılarak güçlendireceğine, bu yolla ticaretimizin daha da artacağına ve bunun ise ekonomik büyüme ve refahımıza doğrudan pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dünya ticaretinden aldığımız binde 8’lik payı 2023’te yüzde1,5’e çıkarmak için Bakanlık olarak büyük bir azim ve gayretle çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın bizlere çizdiği vizyon ve sağladığı büyük desteklerle bu yolda önemli adımlar attık ve birçok projemizi kısa bir süre içerisinde hayata geçirdik” diye konuştu.

Bloomberg HT Genel Koordinatörü Cüneyt Başaran’ın oturum başkanlığı yaptığı panelde konuşan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, “Mersin; Limanı, Serbest  Bölgesi ve tüm sektörlerindeki üretim çeşitliliğiyle önemli bir dış ticaret kentidir. Lojistik altyapısıyla hinterlandının dış ticaretine hizmet veren bir merkezdir. Mersin olarak, hinterlandımızın ihraç ya da ithal edeceği ürününü; Kara, Demir ve Denizyoluyla taşıyoruz; Ürünlerin depolanmasını sağlıyoruz; Gümrükleme işlemlerini gerçekleştiriyoruz… Kısacası;  Ürünü kapıdan alıp, gideceği kapıya kadar sorunsuz ulaşmasını sağlıyoruz. Dış Ticaretteki gücümüzü gösteren bazı rakamları paylaşmak isterim. 2012 yılında Mersin Limanına 4 bin 936 gemi uğramış… 2013 yılının ilk 7 aylık döneminde ise Limanımız 2 bin 883 gemiye hizmet vermiş. Bu yılın sonunda 5 bin geminin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 2012 yılında Mersin’den yapılan 7.6 milyar dolarlık ihracatın 1.3 milyar dolarlık kısmını; 13.3 milyar dolarlık ithalatın 1.1 milyar dolarlık kısmını Mersin firmaları gerçekleştirdi.  2012 yılında Mersin Serbest Bölgesinde 3.8 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirildi. 2013’ün ilk 7 ayında da 2 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşıldı. Mersin bu bütüncül çalışmaların sayesinde bir DIŞ TİCARET KENTİ olma sıfatını hak ediyor” dedi.

Başkan Aşut, “Artık, Dış Ticaret anlamında bu sorunlar daha kolay çözülüyor… Dış ticaret işlemlerinin hızlandırılması yönünde Bakanlığımızın yoğun çabası var. Dış ticaretle ilgi işlem yapan kurumlarımız da bu işin bilincinde ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Mersin olarak hedefimiz Akdeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden biri olmak. Çevremizde yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen bu amaca ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Değişen konjonktür ve mevzuatla birlikte ihracat yapan firmaların önünü açacak çalışmalara destek vermeliyiz” diye konuştu.

Mersin Limanı olarak iki bin kişilik istihdamla 7/24 hizmet verdiklerini ifade eden Mersin Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü İsmail Hakkı Tas, Gümrük bölümünün de 7/24 vardiyalı çalışma sistemine girmesini talep ettiklerini söyledi.

İlgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünün gümrük vergileri olduğunu belirten T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürü Remzi Akçin, “2011 yılında vergi gelirleri, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde20 oranında artmışken; aynı dönemde ithalatın yüzde 30 artışına paralel olarak dış ticarette alınan vergiler yüzde 35 oranında yükselmiş ve 2010 yılında yüzde 18,77 olan dış ticarette alınan vergilerin payı, 2011 yılında yüzde 21’e yükselmiştir. Ancak, 2012 yılında ithalatta yaşanan yüzde 2’lik düşüşe paralel olarak dış ticarette alınan vergiler sadece yüzde 3,5 oranında artmış ve buna bağlı olarak payı da yüzde 19,84’e inmiştir. 2013 yılının ilk 6 aylık rakamları göz önüne alındığında ise dış ticaret gelirlerinin payının 2011 yılına yakın olarak yüzde 21 düzeyinde seyrettiği gözlemlenmektedir” diye konuştu.

Son yıllarda dış ticaretle ilgili yapılan yasal düzenlemeler hakkında bilgi veren Deloitte Türkiye Vergi Hizmetleri Ortağı Serdar Aksoy ise şunları söyledi: “Hızlandırılmış KDV iade sistemi ile belli koşullara sahip olan mükelleflere KDV iadeleri, iadeye konu işlemle ilgili belgelerin tamamlandığı tarihten itibaren beş işgünü içinde yapılabilecek. Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması, elektronik fatura, elektronik defter ve elektronik arşiv uygulamaları hayata geçirildi. Yurt dışında bulunan varlıkların ülkeye transferi için yasal düzenlemeler de yapıldı.”

Panel sonunda konuşmacılara plaket takdim edildi.

Bir cevap yazın